Lastikultti ja liiketoiminta

2017-02-20

 

Käsi ylös, jos lastikultti on Sinulle tuttu! Lyhyesti ilmaistuna, kyseessä on Tyynenmeren saarilla 1900-luvun alkupuolella syntynyt uskonnollinen liike, joka sai alkunsa länsimaisen ja alkuperäisasukkaiden kulttuurien yhteentörmäyksestä.

Saarten alkuperäisasukkaat eivät voineet käsittää, miten länsimaalaisten sotilaiden saavuttua saarelle taivaalta alkoi sataa erilaista hyvää – kuin tyhjästä. Taivaalta putosi ruokaa, lääkkeitä, vaatteita ja muuta eksoottista ikään kuin jumalten lähettämänä. Kun länsimaalaiset häipyivät, alkuperäisasukkaat alkoivat matkia heidän toimintaansa, jotta jumalat jatkaisivat keskeytyneitä lahjoituksiaan. Asukkaat raivasivat maastoon lentokenttiä ja rakensivat puisia lentokoneita ja tutka-asemia. Yhä edelleen elää Etelä-Vanuatun Tannasaarella John Frum –liike, jossa liikkeen seuraajat pukeutuvat uniformuihin ja marssivat puisia kivääreitä kantaen. (Tässä vaiheessa voitte laskea kätenne, viimeistään).

Lastikultin seuraajien toiminta oli hyvin luonnollista ja yleisesti ottaenkin matkiminen on tehokas tapa oppia. Sillä pääsee kuitenkin eteenpäin vain lyhyen matkan ja pitemmälle edistyminen vaatii syvempää ymmärrystä siitä, mitä ollaan tekemässä, mihin yritetään vaikuttaa ja miksi.

Lastikultin piirteitä on ollut nähtävissä, kun yritykset ovat siirtyneet digitaalisen liiketoiminnan piiriin. Kun nettisivuista tuli ”Must Have”, yritykset matkivat menestyneempien firmojen kotisivuja rakennetta, fontteja ja värejä myöten käsittämättä, miksi juuri näiden firmojen sivuilla oli kävijöitä ja miksi näille satoi hyvää lastia kuin tyhjästä. Unohdettiin, miten sivut tukevat omaa liiketoimintaa, miten asiakkaita kuljetetaan sivuilla ja miten sivut kytkeytyvät yrityksen toimintoihin kokonaisuutena. Sivunkehittäjille maksettiin roimia summia siitä, että sivuista tuli kauniita, eivätkä sivuja kehittävät firmat juurikaan välittäneet, miten kaikki kytkeytyy kyseisen yrityksen liiketoimintaan.

Edelleen monilla on vaikeuksia digitaalisen liiketoiminnan perusasioiden kanssa. Nykyään kotisivut osataan jo rakentaa liiketoimintaa tukeviksi, mutta nyt ne vastaavat hienostohotellia, joka on rakennettu Vanuatun saarelle syvälle viidakkoon.  Hotelliin ei ole tietä eikä polkua saatikka viitoitusta, jotta paikan löytäisi. Onnellinen se, joka sinne eksyy.

Digitaalinen liiketoiminta eroaa perinteisestä siinä määrin, että sen lainalaisuuksien syvällinen ymmärtäminen on ehdoton edellytys liiketoiminnan onnistumiselle.  Kyseessä on ennemminkin koko laatan siirtyminen kuin vain pelkkä murros; samanaikaisesti muuttuu sekä asiakkaiden käyttäytyminen että arvon luonti.  Mukana pysyminen on hankalaa, koska tämä kehitys ei ole hidastumassa vaan kiihtymässä.  Lisäksi kenelläkään ei ole selvää kuvaa siitä, mihin tämä on johtamassa.  Saattaa käydä niin, että jotkut jäävät analogisen maailman alkuperäisasukkaiksi.

 

Because something is happening here,
but you don´t know what it is.
Do you, Mr Jones?
– Ballad of a Thin Man; Bob Dylan –

 

Wikipedia
 https://en.wikipedia.org/wiki/Cargo_cult
John Frum
 https://en.wikipedia.org/wiki/John_Frum

 

 

 


Comments

Leave a Reply

Pekka Suominen

Pekka Suominen