Kommunens strategiarbete i ny tid i Sibbo och Pargas

2017-01-28

Den förestående och ännu otydliga vårdreformen i Finland ger kommunen anledning att begrunda och omforma sitt uppdrag. Förväntningarna på individualiserade, digitala kommuntjänster ökar hos allt fler kommuninvånare. Samtidigt kvarstår en betydande grupp invånare som av olika orsaker inte kommer att vilja eller kunna utnyttja digitala tjänster i samma omfattning.

I kommunen krävs i nuläget ett strategiarbete som i första skedet ger en mångsidig insikt om hur kommuninvånarna, företagen och andra aktörer i kommunen ser på sin situation, om deras bekymmer och förväntningar på framtiden. Insikten ger utgångspunkten för att formulera en strategi för hur kommunens tjänsteutbud ska utvecklas, hur tjänsteutvecklingen kan ske fortare med stöd av ny teknologi och i allt högre grad i samarbete med användarna.

I Sibbo och Pargas har LearningMiles fått uppdraget att ta fram ett upplägg där strategiarbetet sker smidigare än förut samt engagerar många fler medarbetare och användare på bred front även med digitala metoder.

Det framtidsspanande första skedet av strategiarbetet startade i början av januari och pågår fram till slutet av mars 2017. I vardera kommunen medverkar samtliga chefer samt över 100 framtidsspanande medarbetare. I stället för traditionella seminariedagar har deltagarna uppdraget att själva möta och föra dialog med invånare och företag på bred front. Tack vare stöd i form av LearningMiles´ mobil/webb-applikation kan detta arbete koordineras och genomföras på mycket kort tid och kostnadseffektivt. I följande fas förädlas insikten till kreativa men verklighetsförankrade frön för ledningsgruppens och det nya kommunfullmäktiges strategiarbete.

 

 


Comments

Leave a Reply

Bo-Magnus Salenius

Bo-Magnus Salenius