Ei, osallistamista ei voida vähentää strategiatyöstä mutta strategiaa voi tehdä paljon nopeammin.

2016-11-19

 

Tuttu johtaja ja ystävä purki turhautumistaan edessä olevaan uuden strategian rakentamisurakkaan. Taas olisi alettava ikään kuin alusta, “ymmärryttää kaikkia” loputtomissa työpajoissa ja lopputulemana syntyisi kuitenkin aika odotettu ja hampaaton “himmeli”. Voisiko tällä kertaa mennä jotenkin suoremmin asiaan, vähemmällä keskustelulla ja tiukemmin määrittelemällä tekemisen tavoitteita ja mittareita?

Lohdutin ystävää ensin ehdottamalla että ehkä useiden aikaisempien strategiakierroksien tietynlainen toteuttaminen oli mahdollistanut firman tähänastisen selviytymisen ja jonkinasteisen uudistumisen? Kovensin kommenttia. Johtamisajattelussa, -tutkimuksessa tai toimintaympäristössä ei ole tapahtunut mitään joka antaisi mahdollisuutta nyt vähentää vuoropuhelua organisaaiossa ja asiakkaiden kanssa strategiatyössä. Pikemmin päinvastoin. Yhä useammat toimialat jotka uskoivat olevansa turvassa murroksesta löytävät itsensä tilanteesta jossa toiminnan olemassaololle tai palveluille löytyy kun löytyykin haastajia.

Ja vaikka oman toiminnan radikaalimpi muutos olisikin näköpiirissä vasta vuosien päästä, nousee työn tekijöiden yhä suurempi tarve jatkuvasti “uudelleenkiteyttää” — ja vähintään osittain uudistaa työn ja oman tehtävän strategista tarinaa. Lopuksi, olemmehan jo pitkään halunneet valmentaa tekijöitämme yhä vahvempaan aloitteellisuuteen ja osallistumiseen toiminnan kehittävään keskusteluun?

Mutta strategiatyön taisteluväsymystä on kyllä liikkeellä paljon. Itse mietin olisiko käynyt niin että olemme jääneet “strategiatyön” vuorovaukutuskäsityksessämme vanhan ajattelumallin vangeiksi? Siksi, kun ajattelemme hekilöstön tai asiakkaidemme havainnoimista tai vuoropuhelua, ajattelemme ehkä aikaa vieviä strategiapajoja tai höpinätasoa tuskin ohittavia fläppitaulu-ryhmäesityksiä?

Tämänlaiseen strategisointiin ei enään riitä aikaa missään yrityksessä. Eikä liioin taida riittää kalvosettien puuduttaviin massavaluttamiseesityksiinkään. Jotta strategiatyö koskisi aidosti ihmisille (kollegoille ja asiakkaille) tärkeitä asioita emme voi vähentää osallistuvien määrää, todellisten kysymysten esittämistä tai yhteistä ja luovaa tiedonrakentamista ja ketterää kokeilua. Mutta isonkin yrityksen strategiaa , olemassaolon tarinaa voi mainiosti tehdä ja uudistaa paljon nopeammin. Tehdään yhteisöllisesti, innostavasti ja samoilla keinoilla joilla tekemistä, merkitystä ja ajattelua rakennetaan chättiaikakaudella muistakin tärkeistä asioista.

 

 


Comments

Leave a Reply

Bo-Magnus Salenius

Bo-Magnus Salenius