Gör din personliga utveckling face-to-face OCH digismart!

2016-03-22

Det råder inget tvivel om att man behöver goda samtal och reflektion för att utveckla förståelse och insikt om ledarskap eller andra utmanande frågor. Som ledare och medlemmar i olika grupper kommer vi därför även framöver att uppskatta möjligheterna att träffas och lära nytt tillsammans.

Samtidigt blir det allt svårare att hitta restid och gemensam tid för utbildningar och möten. För allt flera som deltar i kurser och workshops gäller även att man är ständigt uppkopplad till jobbet även på kursplatsen och kan inte koncentrera sig fullt ut på utbildningen. I det läget blir det allt mer intressant att hitta lösningar som är lika inspirerande men ger en bättre tidsanvändning.

Att bara sitta och lära sig framför datorn blir tråkigt och enahanda. Den nya teknologin ger däremot helt nya möjligheter att kombinera läraktiviteter face-to-face med aktiviteter på distans.

LearningMiles pedagogik bygger på att bli utmanad av bra frågor ur verksamheten, att gå ut och uppleva och utforska situationen hos kunder och andra branscher samt att möta och lära av och med nya intressanta människor och kolleger. I olika samarbeten kombinerar vi det här grundresonemanget med ny teknologi.

Det globala industriföretaget Metso förverkligar för andra året The Metso Leadership Quest, en utvecklingsprocess för teamledare och experter från enheter i nästan 10 länder. Programmet består av Framtidsverkstad face-to-face, helt nya virtuella “hack”/verkstäder samt en personlig lärstig med mycket närstöd av en personlig lärcoach samt LearningMiles nya app Talent-mile.

Ett annat spännande projekt pågår hos Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Här har över hundra deltagare, controllerproffs från olika länder, tävlat med varandra flera månader i ett managementspel med personliga uppgifter på nätet. I april ger företagsledningen en grupp av de som klarat sig bäst en fråga, ett viktigt strategiskt uppdrag att lösa och lära sig av. Den helvirtuella “verkstaden” pågår i två månader med stöd av lärcoacher från LearningMiles.

Samarbeten som dessa ger oss möjlighet att utveckla lösningar som ligger i framkant. Den viktigaste måttstocken är trots allt lärupplevelsen för individen. Det är viktigt att känna man hänger med och är anställbar i en allt “snabbare” omvärld och det betyder ett behov att öka sin kapacitet för att lära nytt och fortare. Men det ska vara roligt, meningsfullt och “smart enkelt” att få återkoppling på vad man kan och tänker i dagsläget och att hitta det nya.

I maj 2016 öppnar vi LearningMiles nordiska nätverk för alla som vill bli ännu bättre på att säkra sin personliga professionella utveckling.

—————————
Vill du veta mer om projekt och aktiviteter som beskrivs i texten? Kontakta amanda.backholm@learningmiles.co och bo-magnus.salenius@learningmiles.se


Comments

Leave a Reply

Bo-Magnus Salenius

Bo-Magnus Salenius