Från meddelat ledarskap till delat ledarskap

2015-03-29

Ibland förefaller det som om vi redan för flera år sedan slagit fast vad man ska avse med “gott ledarskap”. Överenskommelsen är stor om att det handlar om bl.a. tydliga mål, kommunikation, delaktighet och vision och att framtiden kräver mycket mer av cheferna i dessa avseenden.
Nu kan det hända att det är just cheferna som till slut kommer att få bära den tyngsta förändringsbördan. Men forskningen visar på en snabb ökning av individens vilja till personlig förnyelse och vilja att själv styra över sin egen utveckling.
Samtidigt visar de snabbast växande och mest omtalade kunskapsföretagen att ett tillräckligt förändringstempo bara kan uppnås av nästan extremt engagerade individer som själva tar verksamhetsutvecklande initiativ, som har förmåga att samtidigt ingå i olika team och som nyfiket utvecklar den egna förmågan att nätverka, utforska och lära ännu mer
Mot den bakgrunden växer nu behovet av ett mer nyanserat ledarskap fram. Snabbare förändring av verksamheten kräver att vi allt mindre ser ledarskap som en egenskap hos en (super)chef och allt mer som en nyckeluppgift som betydligt mer än idag behöver delas av samtliga medarbetare.
Avgörande uppgifter för chefen och ledaren blir att stödja sina medarbetare i uppgiften att själva utveckla sin kompetens, sjäva söka feedback och själva finna sin mening i att engagera sig.


Comments

Leave a Reply

Bo-Magnus Salenius

Bo-Magnus Salenius